Give in to me!

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/1796d5ce-ff5b-4fb9-9bb6-e356fb2ce262.

Inhoud tonen

Corona proof video!!

BERT&LISETHE


boots and hat

Luft um zu atmen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/1796d5ce-ff5b-4fb9-9bb6-e356fb2ce262.

Inhoud tonen

Soms even  van het gebaande pad af,

Dit keer in het Duits!

IK WIL ZINGEN!!

Door het ongelukkige ongeval van Lisethe een paar weken geleden (het gaat inmiddels al weer de goede kant op) hebben we het maken van een video voor bij ons eerste gezamenlijke nummer “ Ik wil zingen” , moeten laten voor wat het is. Aangezien ik jullie het nummer toch niet willen onthouden hebben ik er zelf wat beelden van ons tweetjes van de afgelopen jaren onder gezet. We hebben in de tussentijd niet helemaal stil gezeten en zijn de gemaakte plannen voor een nieuw nummer nu aan het uitwerken en het moet gek lopen willen we dit keer niet in vol ornaat voor de camera verschijnen.

Stilte na de storm.

Bert en Lisethe

Als gevolg van het feit dat Lisethe op mijn verzoek de achtergrond koren heeft ingezongen voor een van de liedjes van mijn solo album “Het juiste pad” en het positieve gevoel dat we daar aan hebben overgehouden konden we de verleiding  niet weerstaan om onze krachten/stemmen te bundelen en zijn we de studio ingedoken om een drietal nummers op te nemen.
Hier alvast een klein stukje van "Zonder verwijt". Het plan is om eind augustus een eerste single/clip te lanceren.